liat-site_edited.jpg

ליאת אלישע    מטפלת באמנות

"אנחנו ההפתעה הגדולה של עצמנו"

פאולו קואלו

מטפלת בילדים ובבני נוער, אשר מתמודדים עם קשיים שונים המשפיעים על תפקודם הרגשי, החברתי, ההתנהגותי והלימודי ופוגעים באיכות חייהם. 

פעמים רבות, הקשיים הם תולדה של אירועים טראומתיים, של משברים אישיים או משפחתיים ו/או של הפרעות אורגניות.

בטיפול, באמצעות שיח, משחק, הבעה ויצירה, אגלה ואחזק עם ילדכם את הכוחות שבו ואת הכלים שנכונים עבורו, להתמודדות מיטיבה עם הכאב והקושי.

מאחר שמעורבות מתאימה של ההורים היא מרכיב חיוני בדרך להשגת שינויים מהותיים, הטיפול יכלול, ברוב המקרים, גם ליווי והדרכת הורים.