בטיפול המשלב אמנות, השימוש בדימויים ובמטאפורות קונקרטיות, מאפשר היכרות בלתי אמצעית עם העולם החוויתי של הילד. הוא מזמן גילוי ממדים סמויים ומורכבים בנפשו ומגשר בין החוויה הפנימית שלו לזו החיצונית שהוא חווה. המטפל דואג ליצירת מרחב בטוח ולחיזוק כוחות האגו של הילד. ההתבוננות המשותפת במקומות הקשים לנשיאה, דרך היצירה הטיפולית,

מאפשרת לילד קרבה אליהם ואל הרגשות שהם מעוררים בו, כאן - בתחושת שליטה.

הילד מתרגל התנסויות חיוביות והצלחה בהתמודדות שלו עם מה שקודם נחווה כמאיים וכבלתי ניתן לנגיעה ולטיפול.

ביטחונו עולה ועמו אף תחושת הערך שלו.

במקביל, ההורים שותפים לתהליך ונבחנות גם אתם דרכי פעולה ומעורבות שתסייע להצלחת השינוי בתחושת הילד.